Visie

Film is emotie. Geen ander communicatiemiddel kan de menselijke ervaring zo krachtig overbrengen. Hiermee kan je inspireren, prikkelen, ontroeren. Film kan effectief een inhoudelijke boodschap overbrengen. Bijvoorbeeld de waarden van jouw bedrijf, de noodzaak van een specifieke maatregel, of een voorbeeld uit de praktijk laten zien. Als je maar authentiek blijft, is mijn overtuiging, en dicht bij de ervaring van de mensen waar de film over gaat. Ik geloof in aansluiten bij de realiteit van alledag, in reportagestijl de kijker deelnemer laten worden van een gebeurtenis. Het resultaat: een compact, samenhangend beeldverhaal dat zowel emotie overbrengt als een specifieke boodschap.